Odstranění dřevin

  • vyvěšeno: 15.10.2017
  • sňato: 15.11.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

4. listopadu 2020

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

13. října 2020

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

11. října 2020

Odečet elektroměrů

Odečet...

30. září 2020

E-ON: oznámení

E-ON: oznámení

8. září 2020

Odvolání: plavební komora
Odvolání: plavební komora
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17