Opakované veřejné projednání

  • vyvěšeno: 17.1.2020
  • sňato: 7.2.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu Otrokovice pořizované zkráceným postupem

Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje

v souladu s ust. § 55b odst. 7, za použití ust. § 53 odst. 2, ust. § 52 a ust. § 22 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů konání opakovaného veřejného projednání s výkladem úprav provedených po veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Otrokovice pořizované zkráceným postupem, a tímto Vás zve na toto projednání.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Územní rozhodnutí 5/2020
Územní rozhodnutí 5/2020
Oznámení: Změna stavby
Oznámení: Změna stavby