Územní rozhodnutí 5/2020

Dne 30.09.2019 podala spol. 1. Kroměřížská investiční a.s., IČO 18189695, sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zást. Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19.09.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ZTV k RD Bělov - lokalita Kopce

na pozemcích pozemková parcela číslo 501/1 (ostatní plocha), 501/3 (ostatní plocha), 572 (vodní plocha), 645/2 (ovocný sad) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení: rozšíření třídění odpadů
Oznámení: rozšíření třídění odpadů
Opakované veřejné projednání
Opakované veřejné projednání