Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 25 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:

I.

  1. dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.
  2. Policie České republiky bude provádět kontroly flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace. Tyto kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

II.

Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 25. května 2020 schválené usnesením vlády ze dne 25. května 2020 č. 570.

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. června 2020 v 12:00 hod. a pozbývá platnosti 30. června 2020 v 23:59 hod.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

DSO: Závěrečný účet 2019
DSO: Závěrečný účet 2019
Nařízení města Otrokovice č. 1/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Nařízení města Otrokovice č. 1/2020, kterým se...