Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42b odst. 2 a § 39 odst. 1 vět druhé a třetí stavebního zákona, ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 08.04.2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj,

doručuje

návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A4 ZÚR ZK“) a

oznamuje

konání veřejného projednání, které se uskuteční dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin
Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.
Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese:
https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html

(www.kr-zlinsky.cz / krajský úřad / Územní plánování / ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Dokumenty k projednání / Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)

Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu A4 ZÚR ZK bude přímý přenos pokračovat, budou zodpovězeny případné dotazy uplatněné účastníky jednání.

A4 ZÚR ZK se na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a o jejím obsahu v souladu s ust. § 42b odst. 11 a § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4...
Záměr prodeje
Záměr prodeje

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.