Plavební komora Bělov

  • vyvěšeno: 29.12.2016
  • sňato: 14.1.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Rozhodnutí

Na základě podnětu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen "krajský úřad"), ze dne 1. 8. 2016, č.j. KUZL 53721/2016, k přezkoumání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „ministerstvo"), ze dne 19. 11. 2015, č.j. 51535/ENV/15, pro záměr "Plavební komora Bělov", vydaného podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“), jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise ustavené podle ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v přezkumném řízení, jehož účastníkem ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je Ředitelství vodních cest ČR, IČO: 679 81 801, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „odvolatel"), takto:

Podle ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu ruším předmětné závazné stanovisko ministerstva ze dne 19. 11. 2015, č.j. 51535/ENV/15.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozpočtová opatření 4/2016
Rozpočtová opatření 4/2016
Rozpočtové opatření 1/2017
Rozpočtové opatření 1/2017

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.