Pozemkové úpravy

  • vyvěšeno: 25.6.2016
  • sňato: 25.7.2016
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • zpráva
Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a. 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774. DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Adresa: Zarámí 88, 7·60 41 Zlín Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov - oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen "pobočka"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ustanoveni § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájil v souladu s ustanovením § 6 odst. I zákona v katastrálním území Bělov řízení o komplexních pozemkových úpravách. Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova I b. 638 00 Brno, IČ 416 01 483. Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav a dopravní prostředky: Ing. Vít Gazda, Dalibor Kaman, Jiří Pálka, Patrik Čermák, lng. Alexandr Švihálek, Lucie Císařová, Bc. Eva Němcová, Hana Bartošková. Auta: 3B6 17-65 Mitsubishi L200, 4B6 63-19 Mitsubishi L200, 8BO 42-43 BMW, 2B9 76-30 Ford Mondeo, 684 62-24 Škoda Fabia. mohou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném. nestanoví-li zvláštní předpis jinak. Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti pro pozemkové úpravy - mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty. nejpozději do 30 dnu ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku.jinak právo zaniká. Ing. Lubomír Holubec vedoucí Pobočky Zlín Státní pozemkový úřad

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 1
Rozhodnutí
Rozhodnutí

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.