Pozvánka: 28. zasedání

Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 20. dubna 2022 v 17. hodin na OÚ Bělov.

Program:

 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení 27. zasedání ZO Bělov
 4. Pronájem budovy 25, nájemní smlouva
 5. Dodatek č.1 se SFŽP, odkanalizování obce Bělov
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Bělov a EG.D, a.s.
 7. Rozpočtové opatření č.2
 8. Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Bělov
 9. Smlouva se společností „s Dotace Zlín“ k vypracování žádosti ze SFDI
 10. Záměr prodeje části parc.č.558/9
 11. Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov, ochranný příkop „Kukla – Kamenecký potok“
 12. Různé
 13. Závěr

V Bělově 12.04.2022

Jiří Přecechtěl
Starosta obce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení o zahájení řízení: Kanalizačního řádu stokové sítě obec Bělov
Oznámení o zahájení řízení: Kanalizačního řádu stokové...
Rozhodnutí: č. 40/2022, Kanalizační řád stokové sítě obec Bělov
Rozhodnutí: č. 40/2022, Kanalizační řád stokové sítě...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.