Rozhodnutí

  • vyvěšeno: 10.12.2018
  • sňato: 10.1.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako správní orgán v přenesené působnosti, který je věcně, místně i funkčně příslušný podle:

  • § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,
  • § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,
  • § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád)
  • § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
    v platném znění (dále jen zákon)

posoudil žádosti Zlínského kraje se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, Obce Jarcová se sídlem Jarcová 200, 757 01 Jarcová, IČ: 00303879, Obce Jablůnka se sídlem Jablůnka 365, 756 23 Jablůnka, IČ: 00303852, Obce Oznice se sídlem Oznice 109, 756 24 Oznice, IČ: 00304140 a Obce Bystřička se sídlem Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČ: 00303739 (dále jen žadatelé), o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a poté rozhodl takto.

I.


Zlínskému kraji se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320,
Obci Jarcová se sídlem Jarcová 200, 757 01 Jarcová, IČ: 00303879,
Obci Jablůnka se sídlem Jablůnka 365, 756 23 Jablůnka, IČ: 00303852,
Obci Oznice se sídlem Oznice 109, 756 24 Oznice, IČ: 00304140,
Obci Bystřička se sídlem Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČ: 00303739

se povoluje


v zájmu veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti a v zájmu prevence závažných škod na úrodě, dobytku a ostatních typech majetku výjimka ve smyslu § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) zákona ze zákazů uvedených v § 50, tedy škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, konkrétně ze zákazu chytat, dopravovat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat ty zvláště chráněné druhy živočichů, kteří jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, a to pro jednoho jedince medvěda hnědého (Ursus arctos), který se pohybuje po území Zlínského kraje, působí opakované škody na dobytku a majetku a vykazuje zcela nestandardní chování s jasnými prvky synantropizace.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Oznámení: komplexní pozemkové úpravy
Oznámení: komplexní pozemkové úpravy

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.