Rozhodnutí: 547/2022, stavební povolení

Veřejná vyhláška, Rozhodnutí č. 547/2022, stavební povolení

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad příslušný dle ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK) a dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle, ust. § 109 až § 114 stavebního zákona, žádost o stavební povolení, kterou podala dne 27.10.2022 právnická osoba:

Rezidenční bydlení Otrokovice a.s., IČ: 08797820, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, (dále jen stavebník)

zastoupená na základě plné moci:
Ludmilou Peřinovou Oškerovou, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška: Šumbera Miroslav
Veřejná vyhláška: Šumbera Miroslav
Obecně závazná vyhláška 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška 1/2022 o místním poplatku za...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.