Střednědobý rozpočtový výhled 2020-21

Střednědobý výhled rozpočtu a na období 2020-2021

v tis. Kč
rozpočtová skladba     2020 2021
1. třída daňové příjmy   4 263 4 358
2. třída nedaňové příjmy   306 321
3. třída kapitálové příjmy   0 0
4. třída přijaté dotace   0 0
PŘÍJMY CELKEM:   4 569 4 679
5. třída běžné   3 850 3 965
6. třída kapitálové   0 0
VÝDAJE CELKEM:   3 850 3 965
SCHODEK/PŘEBYTEK   719 714
8.třída splátky úvěru - plyn, úvěr ve výši 2 500 000,- Kč do r. 2025   -182 -183
  přijaté úvěry krátkodobé   0 0
  přijaté úvěry dlouhodobé   0 0
  změna stavu prostředků na bankovních účtech 8115,8125   537 531
FINANCOVÁNÍ   -537 -531

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozpočet, ’20

Rozpočet, ’20

14. prosince 2019

Rozpočet, ’19

Rozpočet, ’19

20. prosince 2018

Rozpočet ’18

Rozpočet ’18

21. prosince 2017

Rozpočet ’17

Rozpočet ’17

21. prosince 2016

Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

16. ledna 2016

Rozpočtové opatření 4/2018
Rozpočtové opatření 4/2018
Rozpočet, ’19
Rozpočet, ’19