Stanovení ceny stočného ’13

  • vyvěšeno: 10.2.2013
  • sňato: 10.3.2013
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • stočné

Stanovení ceny stočného pro rok 2013

Cena odpadní vody vypouštěné do obecní kanalizace je stanovena na 1,2 Kč / 1m3 dle přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb.

Výsledná cena je 50,-Kč na poplatníka za rok.

V Bělově dne 10.2.2013

Smlouva o odvádění odpadních vod – schválena na 19. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 6.2.2013 usnesením číslo 2/19/13.

Stanovení ceny stočného - schválena na 19. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 6.2.2013 usnesením číslo 3/19/13.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Stočné 2019

Stočné 2019

27. února 2019

Oznámení
Oznámení
O místní akční skupině
O místní akční skupině