Úplná uzavírka provozu na silnici III/36745

  • vyvěšeno: 19.5.2023
  • sňato: 03.06.2023
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), na základě žádosti žadatele, jímž je pan Ing. Radek Heger, Ph.D, trvale bytem Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž (dále jen žadatel) zastoupený na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), o povolení úplné uzavírky provozu na pozemní komunikaci a nařízení objížďky rozhodl se souhlasy vlastníků dotčených pozemních komunikací, takto

povoluje

dle ust. § 24 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 104/1997 Sb.) úplnou uzavírku provozu na silnici č.: III/36745, číslo úseku: 1, název úseku: Jez, v uzlovém staničení: km cca 0,195 – 0,600,

v termínu: max. 1 den (sobota) od 19.05. do 17.06.2023
trasa objížďky: po silnicích č. I/55, II/367, III/36740 a III/36745
důvod: „TĚŽBA STROMŮ, BĚLOV".

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozvánka: 7. zasedání
Pozvánka: 7. zasedání
Veřejná vyhláška: MORAVIAMAN TRIATLON
Veřejná vyhláška: MORAVIAMAN TRIATLON

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.