Usnesení

  • vyvěšeno: 26.9.2018
  • sňato: 26.10.2018
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • usnesení

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín
Zarámí 88, 760 41 Zlín

USNESENÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a jako místně příslušná pobočka podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu, ve věci ustanovení opatrovníka takto:

Obec Bělov IČ 00287032 č.p. 77, 768 21 Kvasice se ustanovuje opatrovníkem neznámým vlastníkům pozemků, jímž se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti, zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území Bělov a Žlutava:

  • Zlatuše Karasová, datum narození nezjištěno, posledně bytem 6924 Hyde Park Drive 210, San Diego, Kalifornia 92/9, Spojené státy americké, LV č. 180 v k.ú. Bělov
  • Miroslav Vojáček, datum narození 22. 5. 1946, posledně bytem Teufelsbachweg 3, 53229 Bonn, Německo, LV č. 245 v k.ú. Bělov,
  • Eva Solomonidisová, datum narození 23. 11. 1958, posledně bytem Palackého 247, Vrbno pod Pradědem, 793 26, LV č. 150, 378, 466 v k.ú. Bělov a LV č. 463 v k.ú. Žlutava,
  • Ing. Otto Šebesta, datum narození 22. 7. 1934, posledně bytem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, LV č. 310 v k.ú. Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Usnesení o stanovení opatrovníka

Usnesení o...

22. srpna 2019

Státní pozemkový úřad – Usnesení

Státní pozemkový...

1. července 2019

Žít krajinou, zpravodaj SPÚ

Žít krajinou,...

27. března 2019

Usnesení

Usnesení

3. října 2018

Spekulativní výkupy pozemků
Spekulativní výkupy pozemků
Usnesení
Usnesení