Územní plán Bělov – byl vydán Zastupitelstvem obce Bělov dne 29.04.2020, účinnosti nabyl 19.05.2020

  • vyvěšeno: 5.6.2020
  • sňato: 5.7.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Zde zveřejněné údaje mají pouze informativní charakter.

Územní studie

Do územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u:

  1. obce Bělov, čp. 77, 768 21 Kvasice,
  2. odboru stavební úřad Městského úřadu Otrokovice, nám. 3 května 1790 (3. budova MěÚ), 765 02 Otrokovice,
  3. pořizovatele - MěÚ Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, nám. 3 května 1790 (3. budova MěÚ), 765 02 Otrokovice,
  4. Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Do dokladové části územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Bělov, čp. 77, 768 21 Kvasice.


Odkazem územní studie přejdete na jedinou aktualizovanou a správnou verzi územního plánu obce Bělov na stránkách otrokovice.cz.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Strategický plán

Strategický plán

5. února 2015

Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
DSO: Závěrečný účet 2019
DSO: Závěrečný účet 2019