Veřejná vyhláška: Dopravní omezení

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

stanoví
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích č. III/36740, III/36745, III/36746 a na místních komunikacích v obcích a v k. ú. Žlutava, k. ú. Bělov, k. ú. Otrokovice a v k. ú. Napajedla, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle situace, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při celkové uzavírce provozu na úseku silnice č. III/36740 mezi obcemi Žlutava a Bělov (v délce 490 m) a s vedením objízdných tras pro vozidla do 3,5 t a pro vozidla nad 3,5 t, v rámci stavby: „SILNICE III/36740: BĚLOV - ŽLUTAVA".

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu: 01.02. – 31.03.2023 (realizace 7 dnů v daném termínu).

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích je nutno provést za níže uvedených podmínek:

 1. Dopravní značení bude užito i umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb. a
  technickými podmínkami: TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
 2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena na náklady žadatele
  dopravními značkami dle situace.
 3. Za zajištění bezpečnosti silničního provozu a za stav dopravního značení po celou dobu akce,
  bude zodpovědný zaměstnanec žadatele, tel. +420 737 288 929.
 4. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů DOP MěÚ Otrokovice, příp. PČR DI Zlín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené situaci.
 5. V případě zkrácení termínu akce bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.

Komentáře: 2

 1. ing. František Štěbra, says:

  Ahoj v Bělově, schází mi tam termín těchto opatření. Jsou již známé?
  , 603265328

  1. Marek Přecechtěl says:

   Doplnil jsem. 01.02. – 31.03.2023 (realizace 7 dnů v daném termínu).

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Obecně závazná vyhláška 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška 1/2022 o místním poplatku za...
Prezidentské volby: výsledky 1. kolo
Prezidentské volby: výsledky 1. kolo

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.