Volby do Poslanecké sněmovny

  • vyvěšeno: 2.10.2013
  • sňato: 18.10.2013
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Na základě §14c písmo f) zákona č .247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25 a 26.října 2013, okrskovou volební komisi v počtu 7 členů = 6 členů + 1 zapisovatel.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Na základě §14c pism. f) zákona Č .247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, je stanoven pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25 . a 26 . října 2013 jeden volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Bělov, Bělov č.p. 77, 768 21.

Jiří Přecechtěl
Starosta obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Rozhodnutí
Rozhodnutí
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014