Záměr pronájmu, areál

Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 (bez letního výčepu) v k.ú. Bělov za účelem provádění provozování klubové činnosti. Součástí předmětu nájmu je i část pozemku na p. č. 21 v k. ú. Bělov (přilehlé venkovní plochy kolem přístřešku pro muzikanty a tanečního vybetonovaného prostoru). Vymezení venkovních prostor bude součástí nájemní smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení pronájmu - 1.6.2020.

Náležitosti nabídky:

  1. Finanční podmínky pronájmu: cena nájmu stanovena 1 000 Kč/měsíc + 500 Kč/měsíc záloha energie (plyn, voda, elektrická energie, odpady).
    Energie budou obcí vyfakturovány při vyúčtování od poskytovatelů energií (plyn, voda, elektrická energie), odpady je nutné uhradit v měsících únor nebo březen.
    Nájemné se platí měsíc dopředu, tzn. že podmínkou zahájení pronájmu je uhrazení dvou nájmů za měsíc červeň a červenec (částka 3 000 Kč).
  2. Obec si vyhrazuje právo max. 1 x měsíčně (víkend pátek a sobota) umožnit konání akcí pro potřeby obce, obecních spolků a občanů obce. Musí být oznámeno obcí nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce před měsícem ve kterém se má akce uskutečnit.
  3. stručný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb, způsob provozu, provoz při obecních akcích apod.).

Nabídky budou hodnoceny především na základě výše uvedených kritérií.

Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 25.05.2020 do 16:00 hodin na Obecním úřadu Bělov, č.p. 77.

Nabídka k pronájmu musí být písemná v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat, nabídka pronájmu obecního areálu".

Po uplynutí lhůty zveřejnění tohoto záměru bude návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou předložen vítěznému nájemci s termínem zahájení nájmu nejdříve od 1.6.2020 na dobu určitou v trvání jednoho roku. Nájemní smlouva s nájemcem bude předložena k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Bělov dne 27.5.2020.

Obec Bělov si vyhrazuje právo odmítnutí nabídek a nevybrat žádného zájemce, zrušit výběrové řízení.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška FÚ k placení daně z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška FÚ k placení daně z nemovitých...
Zveřejnění informací: vodné stočné
Zveřejnění informací: vodné stočné

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.