Zápis z úvodního jednání

  • vyvěšeno: 17.10.2016
  • sňato: 17.11.2016
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov a části k.ú. Žlutava

Zápis z úvodního jednání, konaného dne 26.9.2016 v obecním areálu obce Bělov

Zahájení jednání:

15:10 hod.

Účastníci řízení:

dle prezenční listiny (uložené k nahlédnutí na SPÚ Pobočce Zlín) V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), bylo Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočkou Zlín (dále jen „pozemkový úřad“) svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Bělov a části k.ú. Žlutava (dále dle vyhl. č.13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav).
Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí
Rozpočtová opatření 3/2016
Rozpočtová opatření 3/2016