Závěrečný účet, ’18

 • vyvěšeno: 11.6.2019
 • sňato: 11.7.2019
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Obsah závěrečného účtu:

 • I. Plnění rozpočtu příjmů,
 • II. Plnění rozpočtu výdajů,
 • III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),
 • IV. Stavy a obraty na bankovních účtech,
 • V. Peněžní fondy - informativně,
 • VI. Majetek,
 • VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody,
 • VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu,
 • IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,
 • X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem,
 • XI. Ostatní doplňující údaje.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Závěrečný účet, ’17
Závěrečný účet, ’17