Změny v občanských průkazech

  • vyvěšeno: 8.12.2015
  • sňato: 8.1.2016
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Některé změny spojené s novelou zákona občanských průkazech účinné od 1.1.2016

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let - Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu je možno na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let - Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Cestovní pasy
Cestovní pasy
Zprostředkování kontaktu
Zprostředkování kontaktu

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.