Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, pobočka: Zarámí 88, 760 01 Zlín (dále jen žadatel), ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na polní cestě - účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1151 v k. ú. Bělov (v místě jejího vyústění na nepojmenovanou místní komunikaci na pozemku parc. č. 1599 v k. ú. Bělov), která spočívá v instalaci nového dopravního značení a zařízení dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu na Opatření obecné povahy, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu, po realizaci stavby: „Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov“.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení z 13. zasedání
Usnesení z 13. zasedání
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích –...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.