Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení veřejnou vyhláškou

  • vyvěšeno: 20.6.2024
  • sňato: 05.07.2024
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platném a účinném k 31.12.2023 (dále jen ZPK), za použití ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění platném do 30.06.2024 (dále jen nový stavební zákon „NStZ“) a jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném a účinném k 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), a to na základě ust. § 334a odst. 3 NStZ), obdržel dne 17.06.2024 žádost, kterou podal stavebník obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 786 21 Kvasice o prodloužení platnosti společného územního a stavebního povolení na stavbu:

Stezka pro chodce a cyklisty Bělov – lokalita Kopce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Záměr pronájmu
Záměr pronájmu
Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 3...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.