Veřejná vyhláška: Doplnění kanalizace v obci Bělov

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č. 44/2024
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad podle § 15 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dosavadní stavební zákon), v platném znění a to na základě ustanovení § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění

po provedeném řízení

  • dle § 94j - §94p dosavadního stavebního zákona
  • dle § 115 vodního zákona

vydává

I. společné povolení, kterým se podle § 94p odst. 1 dosavadního stavebního zákona pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bělov
Bělov 77, 768 21 Kvasice
IČ 00287032

schvaluje stavební záměr „Doplnění kanalizace v obci Bělov“

na pozemcích parc. č. 1010, 946, 988, 1017, 541/14, 541/8, 541/34, 541/2, 540/5, 540/4, 539/1, 538/2, 1011, 995, 1080, 1599, 1132, 1131, 1133, 1136, 1137, 223, 220 k.ú. Bělov, ORP Otrokovice, kraj Zlínský,
hydrogeologický rajon 3230 – Středomoravské Karpaty.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro...
Rozhodnutí: RD Bělov – Kopce, RD č. 9 až 19
Rozhodnutí: RD Bělov – Kopce, RD č. 9 až 19

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.