Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42b odst. 2 a § 39 odst. 1 vět druhé a třetí stavebního zákona (zkrácený postup) a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

doručuje

návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A3 ZÚR ZK“) a Vyhodnocení vlivů A3 ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území a

oznamuje

konání veřejného projednání, které se uskuteční dne 23.07.2024 ve 10:00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje v 16. etáži.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení veřejnou vyhláškou
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti...
Rozpočtové opatření 4/2024
Rozpočtové opatření 4/2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.