Pozvánka: 28. zasedání | Obec Bělov
Pozvánka: 28. zasedání

Pozvánka: 28. zasedání

Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov

Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77

Doba konání:

18.8.2014 od 18:00 hod

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Schválení dodavatele bezdrátového rozhlasu
  4. Výběr dodavatele digitálního povod?ového plánu obce
  5. Záměr pronájmu nebytového prostoru
  6. Nákup pozemků
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Závěr

V obci Bělov, dne 6. 8. 2014

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn