Poplatková povinnost – stočné v roce 2023

Poplatková povinnost – stočné v roce 2023


Stočné do roku 2022 měli za povinnost platit všichni občané obce, poslední roky 800 Kč za rok.

V roce 2022 po připojení jednotné kanalizace na veřejnou kanalizaci města Otrokovice a ČOV Otrokovice musela nutně proběhnout změna výše stočného u občanů připojených či mající možnost být připojeni na jednotnou kanalizaci ukončenou uvedenou ČOV.

Obec Bělov má uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod s Vodárnou Zlín a to od roku 2022 v okamžiku zahájení provozu vodního díla-odkanalizování obce Bělov.

Dle smlouvy obec Bělov je povinna uhradit výši stočného k 30.6. každého roku.

V roce 2022 proběhla první úhrada stočného Vodárnám Zlín dle odečtu vodoměrů občanů v lednu 2022 (spotřeba roku 2021) a směrného čísla 25mu občanů nepřipojených tj. odběr vody ze studní.

V roce 2022 byla platba za stočné 1.800,-/ každého občana připojeného na jednotnou kanalizaci ukončenou ČOV bez doplatků za odebranou vodu. Z výše uvedeného příjmy obce ze stočného byly nižší oproti platbě Vodárnám Zlín.  

Obec ani nemá důvod k vrácení jakéhosi přeplatku za rok 2022 například z důvodu kdy občan je zde trvale hlášen, ale nebydlí. Vodárně Zlín v rámci vyúčtování předkládáme i seznam obyvatel.

Občan mohl v roce 2022 a může zažádat o vyjímku  na rok 2023 tzv. čestným prohlášení o dlouhodobém nezdržování se v místě trvalého bydliště. Čestné prohlášení není možno předkládat zpětně. Obec Bělov platbu uhradila dle seznamu obyvatel v daném roce. Čestné prohlášení na rok 2023 je třeba urychleně na obecní úřad předložit tak, aby byl zaktualizován seznam obyvatel směrem k Vodárně Zlín, nejpozději však do 30. dubna.

V případě pochybností o správnosti výběru stočného, má možnost se každý občan obrátit na vodoprávní úřad Otrokovice, případně vodoprávní úřad Zlínského kraje. Kanalizační síť si provozuje dle podmínek dotace obec Bělov sama, provoz dle smlouvy zaštiťuje ing.Foukal firma VEGI s.r.o. Konečné rozhodnutí o výši stočného po získání všech podkladů má pouze zastupitelstvo obce Bělov.  

Výše stočného je písemně konzultována a odsouhlasena i poskytovatelem dotace SFŽP.

Obec Bělov musí i dle podmínek dotace provádět odpisy investice – kanalizace v částce minimálně 200.000 Kč / rok na případné opravy a budoucí rekonstrukce. Tyto prostředky se v žádném případě negenerují z výběru stočného (toto by muselo být řádově o několik desítek korun vyšší). Finanční částka musí být a je odkládáno z rozpočtu obce.

Finanční toky stran stočného jsou dále předkládány v pravidelných hlášeních k rukám odboru MZE.

První doplatek od občanů dle odečtu stavu vodoměrů spotřeby za rok 2022 probíhá v roce 2023 tj. do měsíce duben.

V roce 2023 záloha na stočné je vybírána do 30.6 směrné číslo se vrátilo na výši 35m3  x 85 Kč na občana a rok tj. 2.975,- Kč

Prosíme občany, kteří mají jakýkoli dotaz či připomínku tuto nepřenášet na zaměstnance obce, ale pouze a jenom na volené představitele obce.

Věřte zastupitelstvo obce rozumí skutečnosti, výše stočného není pro část občanů komfortní, ale pro jakýkoli rozvoj obce Bělov, nebylo jiného východiska než tuto investiční akci zahájit a v horizontu let dle finančních možností i dokončit odkanalizováním zbývajících částí obce Bělov.

Komentáře: 6

 1. Zdeněk Válek says:

  To přece není možné takové navýšení !!! To se raději od kanalizace odpojím.
  Nemíním tady dotovat nějaké výstavby rodinných domů.
  Prosím o otevřenou diskuzi všech dotčených domů.
  Vadí to ještě někomu nebo budou všichni platit jako poslušné ovce ?

 2. Pavel Knedla Bělov 13 says:

  Souhlasím že navýšení je přehnané. Platím i za dcerku měrnou jednotku což mi přijde divné. A navíc ti co připojení nejsou platí pořád stejně…

 3. Eva Št. says:

  Naši rodinu vyjde letos voda (vodné + stočné) na 176,60/m3. O více než 64,-/m3 víc než celorepublikový průměr. Nechce se mi tomu věřit…
  S tím, že za stejně velkou popelnici (stejné množství odpadu) zaplatíme 2-3x více než jiní, jsme se smířili, i když s tím nesouhlasíme a nevidíme v tom spravedlnost.

 4. Václav F. says:

  Je to hrozné nesouhlasím s takovou castkou,na zaplacení takové částky nemám peníze.a to nemáme novou kanalizaci po celé obci.až ji někdy budeme mít tak po nás budete chtít kolik, 10tisic na osobu.hlavně že se koupil traktor za x milionů,ktery je v dezolátním stavu.přemyšlym o odpojení kanalizace nebo o odstěhování.a to po nás chcete ještě uklidit Bělov.nemají to dělat lidé co je obec zaměstnává a ještě na ně berou dotace.

 5. Zdeněk Válek says:

  Pokud nebude výpočet stočného standartní dle spotřeby vody domu a to pro celou obec, tak do té doby stočné hradit již nebudu. Děkuji za pochopení, ale nejsem dojná kráva.

 6. XY says:

  Náš dům má jediný zdroj vody, a to vodu z vodovodního řádu. Studnu nemáme. Navíc máme vybudovanou domovní čističku. Protože není dům trvale obýván, je roční spotřeba vody 1-2 m3. Jsme ochotni platit solidární poplatek na údržbu obecní kanalizace (800 Kč/rok), ale ne takovou nehoraznou sumu, kterou obec požaduje.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pracovní nabídka: Hledáme nové policisty
Pracovní nabídka: Hledáme nové policisty
Flora Olomouc – království barev
Flora Olomouc – království barev

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.