Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Obec Bělov, Rozpočtový výhled na období 2017 - 2018

rozpočtová skladba   2017 2018
1. třída da?ové příjmy 3 091 3 099
2. třída neda?ové příjmy 165 165
3. třída kapitálové příjmy 0 0
4. třída přijaté dotace 72 60
P?ÍJMY CELKEM: 3 973 3 324
5. třída běžné 2 707 2 748
6. třída kapitálové 0 0
VÝDAJE CELKEM: 2 707 2 748
SCHODEK/P?EBYTEK 1 266 576
8.třída splátky úvěru - plyn, úvěr ve výši 2 500 000,- Kč do r. 2025 -130 -130
  přijaté úvěry krátkodobé 0 0
  přijaté úvěry dlouhodobé 0 0
  změna stavu prostředků na bankovních účtech 8115,8125 -849 -162
FINANCOV?NÍ -979 -292
Starší příspěvek Pozvánka: 11. zasedání
Novější příspěvek Rok 2015

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn