Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

PL?NOVANÉ P?ÍJMY:

 • Da? z přidané hodnoty: 1 205 000,00 Kč
 • Da? z nemovitostí: 250 000,00 Kč
 • Příjem za prodej plynofikace: 734 000,00 Kč
 • Sběr a svoz ostatních odpadů - EKO-KOM: 24 000,00 Kč
 • Rozpočtové příjmy celkem: 3 850 500,00 Kč

PL?NOVANÉ VÝDAJE:

 • Silnice - zimní údržba, cesty oprava: 750 000,00 Kč
 • Výdaje na územní dopravní obslužnost, MHD 55B: 170 000,00 Kč
 • Veřejné osvětlení - elektrická energie, nákup materiálu: 120 000,00 Kč
 • Odvádění a čištění odpadních vod, projektová příprava kanalizace 160 000,00 Kč
 • Pořízení územního plánu: 130 000,00 Kč
 • Sběr a svoz komunálního odpadu: 200 000,00 Kč
 • Sběr a svoz ostatních odpadů: 55 000,00 Kč
 • Pořízení mulčovače: 100 000,00 Kč
 • Zřízení komunitní kompostárny: 50 000,00 Kč
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zele?: 140 000,00 Kč
 • Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165 000,00 Kč
 • Rozpočtové výdaje celkem: 3 572 000,00 Kč
Starší příspěvek Kotlíkové dotace: aktualizace
Novější příspěvek Pozvánka, 12. zasedání

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn