Photo by Andrew Neel on UnsplashÚzemní rozhodnutí č. 42/2018

Územní rozhodnutí č. 42/2018

Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sáídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 2.etapa

na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 508/3 (ostatní plocha), 521/2 (ostatní plocha), 521/41 (ostatní plocha), 523 (trvalý travní porost), 542 (ostatní plocha), 558/2 (ostatní plocha), 558/17 (ostatní plocha), 558/18 (ostatní plocha), 558/19 (ostatní plocha), 558/65 (ostatní plocha), 558/66 (ostatní plocha), 558/67 (ostatní plocha), 558/68 (ostatní plocha), 558/71 (ostatní plocha), 559/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné