Photo by Federica Giusti on UnsplashPřerušení dodávky el. energie

Přerušení dodávky el. energie

Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu.

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.

Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny.

Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup.

S přátelským pozdravem
E.ON Česká republika, s.r.o.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne:

27.07.2018 od 07:30 do 16:30

Obec:

Žlutava, Bělov, Napajedla

Vypnutá oblast:

Bělov - celá obec, Žlutava - celá obec, Napajedla, POD DUBOVÁ 0 - zahr.osada, Napajedla, Zámoraví 1669, Napajedla K/5936/122, Napajedla K/5742/2, Napajedla K/5742/14, Napajedla K/5787

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

24. srpna 2018

Odečet stavu elektroměrů

Odečet stavu...

18. srpna 2018

Přerušení el. energie

Přerušení el....

28. února 2018

Odstranění dřevin

Odstranění dřevin

15. října 2017

Odečet elektroměrů

Odečet...

28. srpna 2017

Odečet elektroměrů

Odečet...

24. srpna 2016

Oznámení: E-ON

Oznámení: E-ON

8. září 2015

Odečet elektroměrů

Odečet...

1. září 2015

Oznámení: o přerušení el. energie 2

Oznámení: o...

8. září 2014

Oznámení: o přerušení el. energie

Oznámení: o...

1. září 2014

Oznámení: E-ON

Oznámení: E-ON

1. září 2014

Odečet elektroměrů

Odečet...

23. září 2013

E.ON, odstranění dřevin

E.ON, odstranění...

16. září 2013

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

15. října 2012

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

16. září 2012

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

1. července 2012

Oznámení: E-ON

Oznámení: E-ON

26. října 2011