Přerušení dodávky el. energie

Přerušení dodávky el. energie

Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu.

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.

Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny.

Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup.

S přátelským pozdravem
E.ON Česká republika, s.r.o.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne:

27.07.2018 od 07:30 do 16:30

Obec:

Žlutava, Bělov, Napajedla

Vypnutá oblast:

Bělov - celá obec, Žlutava - celá obec, Napajedla, POD DUBOVÁ 0 - zahr.osada, Napajedla, Zámoraví 1669, Napajedla K/5936/122, Napajedla K/5742/2, Napajedla K/5742/14, Napajedla K/5787
Starší příspěvek Starostovy řádky …
Novější příspěvek Potřebný počet podpisů

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn