Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má adresný záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 v k.ú. Bělov za účelem provozování klubové činnosti. Součástí předmětu nájmu je i část pozemku na p. č. 21 v k.ú. Bělov (přilehlé venkovní plochy kolem přístřešku pro muzikanty a tanečního vybetonovaného prostoru). Vymezení venkovních prostor bude součástí nájemní smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.11.2020.

Náležitosti nabídky:

  1. Finanční podmínky pronájmu: cena nájmu stanovena 1 000 Kč/měsíc + 500 Kč/měsíc záloha energie (plyn, voda, elektrická energie, odpady).
    Energie budou obcí vyfakturovány při vyúčtování od poskytovatelů energií (plyn, voda, elektrická energie), odpady je nutné uhradit v měsících únor nebo březen.
    Nájemné se platí měsíc dopředu, tzn. že podmínkou zahájení pronájmu je uhrazení dvou nájmů za měsíc listopad a prosinec.
  2. Obec si vyhrazuje právo max. 1 x měsíčně (víkend pátek a sobota) umožnit konání akcí pro potřeby obce, obecních spolků a občanů obce. Musí být oznámeno obcí nejpozději do 20.dne kalendářního měsíce před měsícem ve kterém se má akce uskutečnit.
  3. Stručný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb, způsob provozu, provoz při obecních akcích apod.).

Nabídky budou hodnoceny především na základě výše uvedených kritérií.

Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 19.10.2020 do 16:00 hodin na Obecním úřadu Bělov, č.p. 77.

Nabídka k pronájmu musí být písemná v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat, nabídka pronájmu obecního areálu“.

Po uplynutí lhůty zveřejnění tohoto záměru bude návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou předložen vítěznému nájemci s termínem zahájení nájmu nejdříve od 1.11.2020 na dobu určitou do 31.5.2021. Nájemní smlouva s nájemcem bude předložena k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Bělov dne 21.10.2020.

Obec Bělov si vyhrazuje právo odmítnutí nabídek a nevybrat žádného zájemce, zrušit výběrové řízení.

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů
Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů
Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, veřejnou vyhláškou
Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání,...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.