DSO: Návrh rozpočtu, ’21

Nedaňové příjmy, Přijaté transfery, Běžné výdaje, Kapitálové výdaje, atd.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod, ’21
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění...
DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24
DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24