Pozvánka: 24. zasedání

Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 15. září 2021 v 17. hodin na OÚ Bělov.

Program:

  1. Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Kontrola usnesení 23. zasedání ZO Bělov
  4. Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí Bělov a Moravskou vodárenskou, a.s.
  5. Obecně závazná vyhláška o odpadech
  6. Veřejná smlouva mezi obcí Bělov a Otrokovice  o výkonu přenesené působnosti obecního úřadu ve věcech pozemních komunikací
  7. Odkanalizování obce Bělov
  8. Smlouva o spolupráci na projektu Stezky branou do Chřibů
  9. Různé
  10. Závěr

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení z 23. zasedání
Usnesení z 23. zasedání
Usnesení z 24. zasedání
Usnesení z 24. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.