Oznámení

  • vyvěšeno: 12.9.2012
  • sňato: 1.11.2012
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Oznámení vypuštění jezové zdrže Spytihněv

Povodí Moravy, s.p. jako provozovatel vodního díla oznamuje vypuštění jezové zdrže Spytihněv. Záměr vypuštění jezové zdrže je dán požadavkem TBD z roku 2011 s cílem zjistit stav spodní stavby jezového tělesa. Nově byly zjištěny trhliny v pravobřežním pilíři a vývaru pravého pole. Je nutno ověřit, zda ve spodní stavbě jezu nejsou větší narušení. Plánovaná srážka bude rovněž využita pro další potřebné práce z hlediska údržby a provozu vodního díla.

Celková doba srážky je plánována na cca 30 dní. Vypouštění jezové zdrže bude probíhat pozvolna v období od 1.10. do 1.11.2012 i s ohledem na případná nouzová opatření ze strany odběratelů. V případě nutnosti Povodí Moravy, s.p. provede opatření na pevném prahu v km 175,918. Snižování hladiny a opětovné napouštění se předpokládá na dobu cca 5 dní. Skutečná doba srážky bez přerušení se předpokládá 20 dní, tzn. neprodleně po dokončení všech prací bude zahájeno napouštění zdrže.

Vypouštění vody z jezové zdrže se až do kóty 180,90 m n.m. provede přes turbiny vodní elektrárny. Dále se vypustí jezová zdrž vyhrazováním jezových tabulí. Při plnění jezové zdrže bude do toku pod jez vypouštěn alespoň minimální průtok 4,23 m3/s.

Manipulace spočívající ve vypuštění jezové zdrže bude provedena v souladu s platným manipulačním řádem jezu Spytihněv bod C.9., který schválil MěÚ OŽP Otrokovice dne 28.8.2009 pod č.j. OŽP/1201 /2009/40159/2009/ZEK a to na základě dohody mezi Povodím Moravy, s.p., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., odběrateli z jezové zdrže a dotčenými rybářskými svazy.

Dotčené obce tímto žádáme o vyvěšení této informace na úřední desce.

Ing. Marek Viskot vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Gratulace
Gratulace
Stanovení ceny stočného ’13
Stanovení ceny stočného ’13

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.