Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

  • vyvěšeno: 24.9.2021
  • sňato: 9.10.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Starosta obce Bělov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

  1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
  2. Místem konání voleb je: - ve volebním okrsku č. 1 – Bělov 77, Bělov - zasedací místnost
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Každý volič se ve volební místnosti musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
  6. K zajištění důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen dbát pokynů okrskové volební komise.

Jiří Přecechtěl, v.r. Bělově, dne 24. září 2021
Starosta obce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozpočtové opatření 4/2021
Rozpočtové opatření 4/2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.