Oznámení o době a místě konání voleb

 • vyvěšeno: 7.9.2022
 • sňato: 24.9.2022
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl
 • oznámení

Starosta obce Bělov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

 1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin
  do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu
  V Bělově, čp. 77.
 3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Po záznamu výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
  Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
  voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. Každý volič se ve volební místnosti musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební komise.

Jiří Přecechtěl
starosta obce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Opatření obecné povahy: přechodná úprava provozu
Opatření obecné povahy: přechodná úprava provozu
Výsledky voleb do zastupitelstva
Výsledky voleb do zastupitelstva

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.