Oznámení o zahájení územního řízení

  • vyvěšeno: 29.5.2019
  • sňato: 2.6.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • soubor

Dne 2.5.2019 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov č.p. 77, 768 21 Kvasice a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČO 70934860, sídlem ul. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, oba v zastoupení Ing. Radek Jaroš, IČO 72318473, sídlem Lípa č.p. 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

„silnice III/36740: Bělov“

na pozemku: pozemkové parcela č. 5/2 a7/3 (oba zahrada), 387/1, 387/2 a 536/2 (vše trvalý travní porost), 388/4, 558/1, 558/2, 558/8, 558/9, 558/65, 558/67, 558/68, 558/69, 567/1, 567/5, 567/6, 567/8, 567/10, 567/20 a 747/1 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška – rozhodnutí
Veřejná vyhláška – rozhodnutí