Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

  • vyvěšeno: 7.4.2021
  • sňato: 12.5.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42b odst. 2 a § 39 odst. 1 vět druhé a třetí stavebního zákona, ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 08.04.2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj,

oznamuje

konání veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A4 ZÚR ZK“), které se uskuteční dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin

Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese:
https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html
(www.kr-zlinsky.cz / krajský úřad / Územní plánování / ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Dokumenty k projednání /
Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)

Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu A4 ZÚR ZK bude přímý přenos pokračovat, budou zodpovězeny případné dotazy k řešení A4 ZÚR ZK uplatněné účastníky jednání.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu...
Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání
Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.