Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů

  • vyvěšeno: 2.9.2020
  • sňato: 2.10.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční 2. a 3. října 2020. Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem poté může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku spadajícího do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Plavební komora: Posuzování vlivů na životní prostředí
Plavební komora: Posuzování vlivů na životní...
Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci