Plavební komora Bělov

  • vyvěšeno: 16.3.2015
  • sňato: 20.4.2015
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno; a dále v zastoupení 2, Ing. Michael Trnka, CSc., bytem Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha 6 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

(dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha) a 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Strategický plán
Strategický plán
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška