Plavební komora: Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení

Jako příslušný úřad Vám zasíláme v příloze kopii oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, záměru podle § 6 odst. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.

Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj a města Otrokovice, Hulín a Kroměříž a obce Žlutava, Bělov, Kvasice a Střížovice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 citovaného zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce. Minimální doba zveřejnění je 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení dle § 16, tj. do 5. října 2020. V souvislosti s platnou novelou zákona, která vstoupila v účinnost 1. dubna 2015, Vás žádáme, abyste v případě, že nepožadujete posouzení záměru dle zákona, ve svém vyjádření neuváděli podmínky, neboť tyto nebude možné přenést do Rozhodnutí krajského úřadu. Vaše případné požadavky a podmínky bude nutno uplatnit v navazujících řízeních. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.

Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách Cenia v Informačním systému EIA https://www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK908.

Komentáře: 1

  1. Jaroslav Večeřa says:

    Ó na jezu se pohly ledy !

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Výzva vlastníkům nemovitostí
Výzva vlastníkům nemovitostí
Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů
Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.