Plavební komora: Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení

Jako příslušný úřad Vám zasíláme v příloze kopii oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, záměru podle § 6 odst. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.

Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj a města Otrokovice, Hulín a Kroměříž a obce Žlutava, Bělov, Kvasice a Střížovice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 citovaného zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce. Minimální doba zveřejnění je 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení dle § 16, tj. do 5. října 2020. V souvislosti s platnou novelou zákona, která vstoupila v účinnost 1. dubna 2015, Vás žádáme, abyste v případě, že nepožadujete posouzení záměru dle zákona, ve svém vyjádření neuváděli podmínky, neboť tyto nebude možné přenést do Rozhodnutí krajského úřadu. Vaše případné požadavky a podmínky bude nutno uplatnit v navazujících řízeních. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.

Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách Cenia v Informačním systému EIA https://www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK908.

Komentáře

  1. Jaroslav Večeřa napsal:

    Ó na jezu se pohly ledy !

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební...

25. července 2018

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez jednání
Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního...
Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů
Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů