Poplatky 2021

  • vyvěšeno: 11.2.2021
  • sňato: 1.1.2022
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • poplatky 2021

Výběr poplatků v roce 2021 

V letošním roce od 15. února do 30. dubna 2021 obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: 

1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

varianty:

  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,- Kč za dům, chatu či chalupu – pouze občané jež využívají ke sběru komunálního odpadu pytle zakoupené na obecním úřadě 
  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 900,- Kč za dům, chatu či chalupu – pouze občané jež si zvolí svoz popelové nádoby 110 či 120 litrů 1x měsíčně 
  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1.500,- Kč za dům, chatu či chalupu – pouze občané jež si zvolí svoz popelové nádoby 110 či 120 litrů 1x za čtrnáct dní  
  1. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2.300,- Kč za dům, chatu či chalupu-pouze občané, kteří mají v nájmu popelovou nádobu 240 litrů a svoz 1x za čtrnáct dní. 

Poznámka: popelové nádoby využívané občany obce Bělov a dále majitelé chalup a chat kteří nejsou občany obce Bělov, jsou v nájmu od svozové společnosti.   

2. Poplatek za psa

Poplatek za každého psa v domácnosti 200,- Kč. Dále zde upozorňujeme na povinnost dle obecně závazné vyhlášky, ohlašovací povinnost i u těch majitelů psů, jež jsou z poplatkové povinnosti osvobozeni a to do konce měsíce březen kalendářního roku na obecním úřadě Bělov.  

Poznámka: uvedenou poplatkovou povinnost mají v obci Bělov pouze trvale hlášení občané. 

3. Stočné

Stočné, které obec ve své působnosti vybírá od každého občana ve výši 800,- Kč1000,- Kč od majitele chalupy či chaty, která není trvale obydlena. Výše stočného na rok 2021 byla odsouhlasena na zasedání zastupitelstva obce Bělov dne 10.2.2021. Výběr poplatků za stočné do: 31. října 2021.


Poznámka: dle přílohy č. 12 Vyhl. č. 120/2011 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-120 je stanovena směrná potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí vodou za rok na 35 m3 / rok / osobu.  


V případě, že majitelé domu či chaty, chalupy neuhradí či nechtějí uhradit jakýkoli výše uvedený poplatek jsou povinni tuto skutečnost písemně i se zdůvodněním předat na obecní úřad Bělov nejpozději do 30. dubna roku 2021 v opačném případě budou vedeni jako neplatiči a poplatky vymáhány. Informaci projedná následně zastupitelstvo obce Bělov, které jediné může svým usnesením dát úlevu z poplatkové povinnosti případně poplatkovou povinnost zrušit.  

Veškeré výše uvedené poplatky na území obce Bělov jsou v kompetenci obecního úřadu Bělov. Poplatky schvaluje svými vyhláškami a usneseními zastupitelstvo obce Bělov a jsou využívány dle zákona. 

Poplatky je možno uhradit buď hotově na obecním úřadě v úřední hodiny: pondělí a středu (8 - 11.30 hod., 14 - 17 hod.) či na účet obce 11128691/0100 variabilní symbol číslo popisné či evidenční.  

Známku na popelovou nádobu v případě bezhotovostní platby doručí do schránky pracovník OÚ Bělov.  

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení: zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Oznámení: zahájení společného územního a stavebního...
Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v ČR
Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.