vyvěšeno příspěvek
10.02.201930.4.2019 Poplatky 2019 »
Výběr poplatků v roce 2019 V letošním roce od 10. února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč, 1.500,.kč a 2.300,- je poplatkem za každý dům, chatu či chalupu za zvolený způsob svozu a velikost nádoby.Poplatek za každého psa v domácnosti 200,-kč. Dále zde...
19.02.20181.5.2018 Poplatky ’18 »
Výběr poplatků v roce 2018 Vážení spoluobčané. V letošním roce od 21.února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč, 1.500,.kč a 2.300,- je poplatkem za každý dům, chatu či chalupu za zvolený způsob svozu a velikost nádoby. Poplatek za každého psa v domácnosti 200,-kč....
1.02.20171.5.2017 Poplatky, ’17 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 6. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 150,-kč za...
4.02.20164.4.2016 Poplatky, ’16 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 1. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 100,-kč za...
2.03.20152.4.2015 Poplatky, ’15 »
Oznamujeme občanům, že poplatky za odvoz komunálního odpadu se budou vybírat od 2.března 2015, a to pouze v úřední dny – v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. Sazba poplatku za odvoz odpadu: Sazba poplatku dle zvolené varianty: 600,-kč, 900,-kč 1.500,-kč a 2.300,-kč. Občan obce Bělov, zdržující se dlouhodobě mimo...
30.01.201430.2.2014 Poplatky, ’14 »
Od ledna do konce února 2014 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů, za každého psa a stočné. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů je dle počtu popelových nádob, jejich typu, velikosti a četnosti svozu 600 Kč, 900 Kč, 1.500 Kč a 2.300 Kč. Poplatková povinnost ze psů je opět 100 Kč za každého psa. Poplatková...
11.11.201311.1.2014 Poplatky za svoz odpadu 2014 »
V nejbližších dnech obdržíte do schránek dotazník (viz příloha), ve kterém si sami zvolíte typ popelové nádoby a počet svozů. Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím na obecní úřad do 20. listopadu (viz následující text). text z dotazníku: Vážení spoluobčané, od roku 2014 plánuje zastupitelstvo obce Bělov změnu systému výběru poplatků za...
18.01.20131.3.2013 Poplatky, ’13 »
Od ledna do března 2013 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a dále poplatky za každého psa. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů je 700,-kč za každou osobu trvale hlášenou v obci a dále 700,-kč za každou rekreační budovu, ve které není trvale hlášena žádná osoba. svoz odpadů bude od 1. 1. 2013 pouze jednou za 14...
15.02.201223.4.2012 Poplatky, ’12 »
V měsíci březnu budou vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a dále poplatky za každého psa. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů zůstává stejná jako v minulém roce – což je 500,-kč za každou osobu trvale hlášenou v obci a dále 500,-kč za každou rekreační budovu, ve které není trvale hlášena žádná osoba. Poplatková povinnost ze psů...
23.02.201123.3.2011 Poplatky, ’11 »
V měsíci březnu a dubnu budou vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a dále poplatky za každého psa. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů zůstává stejná jako v minulém roce – což je 500,-kč 1820
15.02.201015.4.2010 Poplatky, ’10 »
Na všechny občany obce Bělov se vztahuje povinnost uhradit: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, poplatek za psa. ...
25.01.200925.2.2009 Poplatky, ’09 »
Na všechny občany obce Bělov se vztahuje povinnost uhradit: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, poplatek za psa. Od 1. února do 31. března se na obecním úřadě vybírají poplatky od občanů za likvidaci komunálního odpadu ve výši 500,– kč za obyvatele a poplatek ze psů...
31.01.20081.3.2008 Poplatky ’08 »
Na všechny občany obce Bělov se vztahuje povinnost uhradit: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, poplatek za psa. ...
12.04.200712.5.2007 Poplatky ’07 »
Na všechny občany obce Bělov se vztahuje povinnost uhradit: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, poplatek za psa. 303
19.03.200619.5.2006 Poplatky ’06 »
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů dle vyhlášky OÚ Bělov 1/2003 činí pro osobu s trvalým pobytem v obci Bělov 470 Kč a pro stavbu sloužící k rekreaci na území obce 500 Kč. Poplatek ze psů činí 75 Kč za psa. Úhradu poplatku je nutno provést do 30. května 2006. ...
20.03.200520.5.2005 Poplatky ’05 »
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálního odpadu na rok 2005 činí 470,-Kč za osobu. Poplatníkem tohoto poplatku je: 94
24.02.200424.3.2004 Poplatky ’04 »
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Bělov vydalo dne 26.11.2003 obecně závaznou vyhlášku obce Bělov č. 1/2003 o místních poplatcích. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálního odpadu (dále jen poplatek) – poplatníkem tohoto poplatku je: ...

počet položek: 17