Povolení uzavírky

 • vyvěšeno: 20.6.2018
 • sňato: 23.7.2018
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK), na základě žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na komunikacích a nařízení objížďky po komunikacích dále specifikovaných, podanou dne 31.05.2016 občanským sdružení TRI-MAX sport team, IČ: 26619261, se sídlem Štěrkoviště 1295, 765 02 Otrokovice (dále jen žadatel), rozhodl ve správním řízení a povoluje podle § 24 odst. 1 ZPK a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky č. 104/1997 Sb.) úplnou uzavírku provozu na níže specifikovaných silnicích v termínu: 23.06.2018 v časovém rozpětí od 07.00 hod. do 21.00 hod. a dle úseků:

 • A. v době 7-21 hod. III/36745 v úseku Bělovský jez – Otrokovice „Nadjezd I/55“ III/36746 v úseku Otrokovice, tř. T. Bati v úseku Štěrkáč (kruhový objezd – točna MHD)
 • B. v době 7-16 hod. II/367 v úseku Trávník – Kvasice - Tlumačov III/36740 v úseku Kvasice – Bělov III/36746 v úseku Bělov - Otrokovice, Bělovský jez
 • C. v době 12-21 hod. Cyklostezka č. 47 v úseku Bělovský jez – Kvasice (most přes Moravu)

a nařizuje objížďku

 • trasa objížďky: D/55 Hulín - Otrokovice
  II/43835 Tlumačov – Machová II/438
  II/438 Machová - Otrokovice
  I/55 Otrokovice – Napajedla
  III/36740 Bělov – Žlutava – Napajedla
  Pro část v okrese Kroměříž, úsek Kotojedy - Kvasice se nezřizuje
 • důvod uzavírky: pořádání sportovní akce „MORAVIAMAN TRIATLON 2018“
 • dopravní omezení: vozidla MHD, linkový BUS a IZS (v zásahu) bez omezení, ostatní na povolení pořadatele, platí jen v úseku Kotojedy – Kvasice - Tlumačov
 • dopravní opatření: přibližně od 16 hod (dle vývoje závodu) bude zobousměrněna ul. K. Čapka, čímž bude umožněna dopravní obslužnost v úseku Otrokovice - Kvasice a opačně
 • odpovědná osoba: TRI-MAX sport team, IČ: 26619261, pan Jiří Daněk, tel.: 605 979 579

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Územní rozhodnutí č. 45/2018
Územní rozhodnutí č. 45/2018
Přerušení dodávky el. energie
Přerušení dodávky el. energie