Pozemkové úpravy

Vážení, pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Právě s jejich pomocí se neúnavně snažíme obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem a důrazem na zvýšení kvality života na venkově, který byl násilně a radikálně změněn v době kolektivizace. Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným nástrojem ke scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům i uživatelům a k obnovení zanedbané a poničené krajiny. Výrazným dílem přispívají k ochraně půdy, vody a bioty jako veřejných statků. Bývají leckdy nutným předstupněm opatření protipovodňové prevence. Podílejí se také na obnovení a digitalizaci zastaralého katastru nemovitostí.

Je nutné o pozemkových úpravách hovořit často, a to tak, aby vlastníkům, uživatelům, obcím a dalším subjektům byl zřejmý jejich význam a nutnost v nich pokračovat i nadále.

Ústřední pozemkový úřad se ve spolupráci s pozemkovými úřady jako realizátory procesu pozemkových úprav vynasnažil přiblížit tuto obsáhlou problematiku široké veřejnosti a zodpovědět ty nejčastější dotazy, které se ve spojení s pozemkovými úpravami objevují.

Ing. Ivan Fuksa ministr zemědělství

kontakt:

Státní pozemkový úřad, Zarámí 88, 760 41 Zlín 1 tel.: +420 577 653 606 GSM: +420 606 093 829 fax: +420 577 653 651 e-mail: j.krajcova@spucr.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přihlášení a odhlášení auta
Přihlášení a odhlášení auta
Strategický plán
Strategický plán