Pozvánka na úvodní jednání

  • vyvěšeno: 14.9.2016
  • sňato: 14.10.2016
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozhodnutí
Rozhodnutí
Rozpočtová opatření 2/2016
Rozpočtová opatření 2/2016