Reklamační řád kanalizace

Obec Bělov vydává ve smyslu §36 odst. 3 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu tento reklamační řád.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Komplexní pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy
Cena za dodávku vody
Cena za dodávku vody