Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení vydává pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Bělov
Bělov 77, 768 21 Kvasice
IČ 00287032

povolení stavby vodního díla

  • dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

„SO 301 – Kanalizace jednotná“

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, veřejnou vyhláškou
Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání,...
Seznámení s podklady stavebního řízení
Seznámení s podklady stavebního řízení